Akut telefon

Kontakt os

Har du akut et akut behov for hjælp.

Kære beboer
Vores afdeling er omfattet af Boligforeningen AAB’s aftale med virksomheden BELFOR
Ejendomsvagt om akut skadesservice.
Det betyder, at du udenfor ejendomskontorets åbningstid skal kontakte BELFOR ved akut
skade.

BELFOR: 58 56 83 55

Akutte hændelser er situationer, hvor skaden skal stoppes eller begrænses med det samme,
således, at det ikke udvikler sig yderligere. Akutte hændelser kan også være situationer, hvor
du som beboer vil opleve unødig stor gene, hvis ikke den opståede situation eller skade
umiddelbart stoppes eller afhjælpes.
Akutte hændelser kan f.eks. være:
• Brand – ring altid 112 først
• Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
• Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre til boligen
• Ingen vand i vandhaner og bruser(e) i hele boligen
• Ingen varme i hele boligen
• Ingen el i hele boligen (tjek din el-tavle og el-leverandørs hjemmeside først. Der kan
være et større svigt i dit område som BELFOR ikke kan løse)
• Stoppet toilet eller toilet, der ikke kan skylle ud, og du ikke har flere toiletter i boligen
• Stoppet afløb i baderum
• Problemer med lås til opgangens yderdøre, så adgang til ejendommen ikke er mulig
(kun gældende for etagebyggeri)
• Elevatornedbrud
• Svigt i el, vand og varme i fællesrum/festsal i forbindelse med, at du har lejet det til et
arrangement.

Skriv til os

+45 23 66 14 94