Velkommen til
AAB – afdeling 45

Kontakt os

Aktuelle nyheder i afdelingen

OBS !

VARSLING

Varme og varmt vand!

Kære beboere.

Som tidligere orienteret om, skal der ske en  udskiftning af en større ventil på hovedvarmerøret og der vil derfor være lukket for varme og varmt vand fra:

mandag den 22.april til onsdag den 24.april.

Vi forventer at der vil være varmt vand igen i løbet af tirsdagen den 23.

Almindeligt brugsvand også til toiletter vil være normalt i alle tre dage.

Blok 61 (Lilletoften 66-72) og blok 71 (123 -127) er IKKE omfattet af lukningen

 

Vi beklager de gener lukningen vil medføre.

Venlig hilsen

Ejendomskontoret                                   onsdag den 10.april 2024

Kære beboer.

Vi har desværre sygdom på kontoret på nuværende tidspunkt.
Det må forventes at der vil være længere svar tider.
Vi bestræber os på at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.
Der vil stadigvæk være åbent på kontoret mandag og torsdag i vores normale åbningstider.
Hilsen
Bestyrelsen

Kære beboer.

For at kunne betjene henvendelser til kontoret bedst muligt og uden for megen ventetid, har vi valgt at opdele telefontid og personlig henvendelse på ejendomskontoret.

Det betyder at kontortiderne fremover bliver som følger:

Personlig henvendelse:

Mandag og torsdag mellem kl. 9.00 og 10.00.

Telefontid:

Mandag og torsdag mellem kl. 10.00 og 11.00.

Vi starter op med dette, mandag den 3. juli.

Bestyrelsen kan forsat træffes tirsdage i lige uger mellem

kl. 18.30 og 19.30.

Hilsen

Ejendomskontoret

AAB Afd. 45

E-park

Januar 2023.

Det er nu muligt at lave gæsteparkering via appen E-park på din telefon.

Guiden findes her:

Se Guide

Nybyggeri

Hvis man vil se lidt om vores nybyggeri er der meget mere information her:

Nybyggeri afd45

Opdatering 2023

Kære beboere.

Alle beboerer i AAB45 skal nu affaldsorterer.

Nu skal affald sorteres på følgende måde
Plast
Papir
Glas
Metal
Madaffald
Retsaffald
Farligt affald

Sorteringsguiden findes her:

Se Sorteringsguide

 

Vi vil forsøge at holde alle opdateret hurtigst muligt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Afdelingsbesyrelsen

Skriv til os

+45 23 66 14 94